• Ελληνικά
  • English

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

  • Η ΦΤΜ/ΑΔ QUORION QMP 52 με Αρ.Εγκρ.Υπ.Οικ 15DCB511/17.12.2013 είναι εμπορικά μη διαθέσιμο μοντέλο, το οποίο συμμορφώνεται με τις νέες προδιαγραφές της Α.1021, Αρ.ΦΕΚ1826, 22/3/2023. Για τη συμμόρφωσή της απαιτείται αναβάθμιση f/w, στο οποίο υλοποιείται το ενιαίο πρωτόκολλο διασύνδεσης με τα EFT/POS καθώς και άλλες προβλεπόμενες δυνατότητες.
  • Η ΦΤΜ/ΑΔ CARAT LEADER με Αρ.Εγκρ.Υπ.Οικ 15DCA510/17.12.2013 είναι εμπορικά μη διαθέσιμο μοντέλο, το οποίο συμμορφώνεται με τις νέες προδιαγραφές της Α.1021, Αρ.ΦΕΚ1826, 22/3/2023. Για τη συμμόρφωσή της απαιτείται αναβάθμιση f/w, στο οποίο υλοποιείται το ενιαίο πρωτόκολλο διασύνδεσης με τα EFT/POS καθώς και άλλες προβλεπόμενες δυνατότητες.
  • Η ΦΤΜ/ΑΔ CARAT PERFECT με Αρ.Εγκρ.Υπ.Οικ 15DCC512/17.12.2013 είναι εμπορικά μη διαθέσιμο μοντέλο, το οποίο συμμορφώνεται με τις νέες προδιαγραφές της Α.1021, Αρ.ΦΕΚ1826, 22/3/2023. Για τη συμμόρφωσή της απαιτείται αναβάθμιση f/w, στο οποίο υλοποιείται το ενιαίο πρωτόκολλο διασύνδεσης με τα EFT/POS καθώς και άλλες προβλεπόμενες δυνατότητες.
  • Η ΦΤΜ/ΑΔ DPS 710 PLUS με Αρ.Εγκρ.Υπ.Οικ 15DCT528/30-12-2013 είναι εμπορικά μη διαθέσιμο μοντέλο, το οποίο συμμορφώνεται με τις νέες προδιαγραφές της Α.1021, Αρ.ΦΕΚ1826, 22/3/2023. Για τη συμμόρφωσή της απαιτείται αναβάθμιση f/w, στο οποίο υλοποιείται το ενιαίο πρωτόκολλο διασύνδεσης με τα EFT/POS καθώς και άλλες προβλεπόμενες δυνατότητες.
  • Η ΦΤΜ/ΑΔ DPS SMART S με Αρ.Εγκρ.Υπ.Οικ 15CFH585/11-09-2017 είναι εμπορικά μη διαθέσιμο μοντέλο, το οποίο συμμορφώνεται με τις νέες προδιαγραφές της Α.1021, Αρ.ΦΕΚ1826, 22/3/2023. Για τη συμμόρφωσή της απαιτείται αναβάθμιση f/w, στο οποίο υλοποιείται το ενιαίο πρωτόκολλο διασύνδεσης με τα EFT/POS καθώς και άλλες προβλεπόμενες δυνατότητες.
  • Η ΦΤΜ/ΑΔ PERFECT NEO με Αρ.Εγκρ.Υπ.Οικ 15DSW647/07-12-2020 είναι εμπορικά μη διαθέσιμο μοντέλο, το οποίο συμμορφώνεται με τις νέες προδιαγραφές της Α.1021, Αρ.ΦΕΚ1826, 22/3/2023. Για τη συμμόρφωσή της απαιτείται αναβάθμιση f/w, στο οποίο υλοποιείται το ενιαίο πρωτόκολλο διασύνδεσης με τα EFT/POS καθώς και άλλες προβλεπόμενες δυνατότητες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

QUORION QMP 52
15DCB511/17.12.2013
CARAT LEADER15DCA510/17.12.2013
CARAT PERFECT15DCC512/17.12.2013
DPS 710 PLUS
15DCT528/30-12-2013
DPS SMART S
15CFH585/11-09-2017
PERFECT NEO
15DSW647/07-12-2020

Οι Συνεργάτες μας