• Ελληνικά
 • English

Εμπορική εφαρμογή TYPHOON

Εμπορική εφαρμογή Typhoon

 Η εταιρεία μας διαθέτει το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης Typhoon. Η λύση απευθύνεται σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκτός από την έκδοση παραστατικών, διαθέτει όλες τις υπόλοιπες σημαντικές δυνατότητες μίας λύσης σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστική τιμή. 

Δυνατότητες:

 • Διασύνδεση με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων σε πραγματικό χρόνο (αποστολή των εκδιδόμενων παραστατικών χονδρικής/λιανικής)
 • Έκδοση όλων των τυπικών παραστατικών
 • Ακύρωση, επανεκτύπωση και μετασχηματισμοί παραστατικών
 • Δυνατότητσ εξαγωγής παραστατικών σε pdf / xml
 • Απεριόριστοι πελάτες / προμηθευτές (κινήσεις, υπόλοιπα , καρτέλες κλπ) - δυνατότητα καταχώρησης νέου πελάτη / προμηθευτή μόνο με το ΑΦΜ του- δυνατότητα εξαγωγής σε excel / pdf
 • Παρακολούθηση αξιογράφων
 • Αναφορές πωλήσεων
 • Σύνδεση με τις περισσότερες ταμειακές και φορολογικούς ΕΑΦΔΣΣ της αγοράς για έκδοση παραστατικών λιανικής
 • Σύνδεση με πλήθος περιφερειακών συσκευών ταμείου (scanners, ηλεκτρονικούς ζυγούς , οθόνες πελάτη)
 • Ενσωματωμένο περιβάλλον λιανικής

Πλεονεκτήματα:

 • Ευκολία στον προγραμματισμό / παραμετροποίησης και στη χρήση
 • Προνομιακές τιμές σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα του ανταγωνισμού
 • Το πρόγραμμα και τα δεδομένα που παράγονται από ανήκουνστο χρήστη και δεν κλειδώνουν ποτέ
 • Απεριόριστη έκδοση παραστατικών (δεν υπάρχουν μηνιαία/ ετήσια όρια στον αριθμό των παραστατικών)
 • Δωρεάν έκδοση παραστατικών χονδρικής (δεν χρησιμοποιείται υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης που χρεώνεται βάσει του όγκου τιμολόγησης)
 • Δυνατότητα έκδοσης παραστατικών λιανικής μέσω διασυνδεδεμένης υπάρχουσας ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού (η δυνατότητα αυτή σπανίως παρέχεται από λύσεις) - συγκριτικά οικονομικότερη λύση σε σχέση με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το χρόνο ζωής της ταμειακής μηχανής / φορολογικού μηχανισμού για ένα μέσο όγκο παραστατικών.

Διαθέσιμες Υπηρεσίες/Προϊόντα/Modules

TYPHOON_Basic

Εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης. Τιμολόγηση, Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη

TYPHOON_Full

Εφαρμογή Εμπορικής Διαχείρισης. Τιμολόγηση, Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Serial Numbers, Παραγγελίες-Προσφορές

TYPHOON_Extra_POS

Άδεια πρόσθετης θέσης εργασίας της εφαρμογής Typhoon. Η πρόσθετη θέση λαμβάνει τις δυνατότητες της βασικής θέσης εργασίας.


Οι Συνεργάτες μας