• Ελληνικά
  • English

Kalypso App για τα PDA (v6.0.76)

  gr.nanosoft.kalypso.apk

AQ sing net-Driver τύπου A και B NanoTax V3

Κατεβάστε το setup του συνοδευτικού driver τύπου Α και Β (NanoTax V3)
NanoTax V3 Installer

Τελευταία έκδοση του driver τύπου A και Β NanoTax (Copy-Paste και unzip του παρακάτω αρχείου στο φάκελο εγκατάστασης).
Για την αναβάθμιση ή αρχική εγκατάσταση AQ sign net & Carat sign plus για εκτύπωση QR code και real time αποστολή.

Για Windows 7/8/10 (update σε 3.2.50.0)

Manual AQ sign net και driver τύπου Α και Β NanoTax V3

Manual AQ sign net+ New NanoTax

USB Driver
Windows 7/8/10


Carat Sign/Carat Sign plus - Driver τύπου Α NanoTax (συμβατός με τις νέες προδιαγραφές)

Κατεβάστε το setup του νέου συνοδευτικού driver τύπου Α (NanoTax)
New_NanoTax_Installer (30MB)

Αναβάθμιση του νέου driver τύπου A NanoTax (Copy-Paste του παρακάτω αρχείου στο φάκελο εγκατάστασης)
Για Windows XP/Vista/7

Για Windows 8/8.1/10

Manual Carat Sign plus και driver τύπου Α NanoTax

Manual Carat Sign plus + New NanoTax

Manual νέου driver τύπου Α NanoTax
Manual New NanoTax

USB Driver
Windows XP

Windows 7/8/10

Συμβουλές και οδηγίες σωστής εγκατάστασης νέου driver τύπου Α NanoTax - Σύντομος οδηγός

Οδηγίες εγκατάστασης ΕΑΦΔΣΣ με δημιουργία e.txt αρχείων


Carat Sign - Driver τύπου Α NanoTax (συμβατός με παλιές προδιαγραφές)

Κατεβάστε setup του συνοδευτικού driver τύπου Α (Nanotax)
Nanotax_Installer_ver_1.1.9.12 (24/12/2011) (48MB)
Aναβαθμίστε τον driver τύπου Α (Nanotax) στην τελευταία του έκδοση με απλό copy-paste των παρακάτω αρχείων στο φάκελο εγκατάστασης (C:\Program Files\Nanotax)
Nanotax_ver_1.1.9.14 (16/01/2012)  (2.1MB)

Manual Συσκευής και συνοδευτικού driver Τύπου Α' (1.2ΜΒ)AQ SMART

Driver σύνδεσης με Η/Υ

Windows Driver

Εφαρμογή προγραμματισμου από Η/Υ της ΦΤΜ AQ SMART

AQ Setup

Τεχνικό εγχειρίδιο AQ Smart

AQ Smart manual


Quorion QMP54

Driver σύνδεσης της QUORION QMP54 με Η/Υ

Windows Driver

Εφαρμογή Προγραμματισμού QMP52 με τη νέα έκδοση λογισμικού:

QMP54 Setup


Daisy Perfect M

Drivers σύνδεσης της Daisy Perfect M με Η/Υ:

Windows Drivers

 Εφαρμογή Προγραμματισμού Daisy Perfect M:

PerfectMSetup

Τεχνικό εγχειρίδιο Daisy Perfect M

Daisy Perfect M manualAQ Carat Leader

Driver σύνδεσης με Η/Υ

Windows Driver

Eφαρμογή προγραμματισμού από Η/Υ της ΦΤΜ AQ Carat Leader

AQ_Setup


AQ Carat Perfect

Driver σύνδεσης με Η/Υ

Windows Driver

Eφαρμογή προγραμματισμού από Η/Υ της ΦΤΜ AQ Carat Perfect

AQ_Setup


Carat Perfect

Εφαρμογή προγραμματισμού από Η/Υ της ΦΤΜ carat perfect
PerfectSetupClient

Οδηγίες Χρήσης και πρργραμματισμού

Windows Driver

Οδηγίες Σύνδεσης με περιφερειακά

Σύνδεση με Σειριακό Bar Code Scanner

Σύνδεση με USB Bar Code Scanner


New Quorion QMP52

Driver σύνδεσης της QUORION QMP52 με Η/Υ

Windows Driver

Εφαρμογή Προγραμματισμού QMP52 με τη νέα έκδοση λογισμικού:

QMP52 Setup

Οδηγίες χειρισμού ΦΤΜ Quorion QMP52

New Quorion QMP52 Manual


Quorion QMP52

Εφαρμογή προγραμματισμού φορολογικού λογοτύπου από Η/Υ
Προσοχή: Κατά τον προγραμματισμό του φορολογικού λογοτύπου, το ΑΦΜ του κατόχου πρέπει να τοποθετείται σε ξεχωριστή γραμμή από τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία και θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:
ΑΦΜ:ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (χωρίς κενό ανάμεσα στο λεκτικό "ΑΦΜ" και στον 9ψήφιο αριθμό)

Initialize QFM

Εφαρμογή προγραμματισμού τμημάτων, ειδών, χειριστών από τον Η/Υ
QProg236 LE

Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού

Driver σύνδεσης/αναγνώρισης της QUORION QMP52 από τον υπολογιστή:
USB driver για 32bit

Νέος Driver για 32bit και 64bit WINDOWS 7, 8, VISTA

Οδηγίες Σύνδεσης με περιφερειακά

Σύνδεση με Σειριακό Bar Code ScannerCarat Favourite-Mobile

Εφαρμογή προγραμματισμού από Η/Υ των ΦΤΜ Carat Favourite και Mobile
Carat Setup

Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού


Quorion CR28

Εφαρμογή προγραμματισμού φορολογικού λογοτύπου από τον Η/Υ
Initialize QFM

Εφαρμογή προγραμματισμού τμημάτων, ειδών, χειριστών από τον Η/Υ
QProg181 LE

Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού
Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού


Quorion QMP50

Εφαρμογή προγραμματισμού φορολογικού λογοτύπου από τον Η/Υ
Initialize QFM

Εφαρμογή προγραμματισμού τμημάτων, ειδών, χειριστών από τον Η/Υ
QProg220 LE

Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού
Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού

Driver σύνδεσης/αναγνώρισης της QUORION QMP50 από τον υπολογιστή
Νέος Driver για 32bit και 64bit WINDOWS 7, 8, VISTA

Σύνδεση με Σειριακό Bar Code Scanner


Diginet Receipt Driver (driver ενδιάμεσου αρχείου για σύνδεση ταμειακών μηχανών με εμπορικές εφαρμογές)

Ο Diginet Receipt Driver χρησιμοποιείται για την εύκολη σύνδεση των ταμειακών μας μηχανών με εμπορικές εφαρμογές της αγοράς.
Μπορεί να συνεργαστεί με τις μηχανές Quorion CR28, QMP50, QMP52, QMP54 και με τις Carat Leader, Perfect.
Δε χρειάζεται εγκατάσταση, μπορεί να αναγνωρίσει 5 διαφορετικές γραμμογραφήσεις αρχείων και παρέχεται δωρεάν.
DiginetReceiptDriver


Απόσυρση ΦΗΜ

Λίστα με τις ΦΗΜ που αποσύρονται
Απόσυρση ΦΗΜ

 


Οι Συνεργάτες μας